Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego we Włocławku o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Lubraniec przy ul. Strażackiej 4

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33946129
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym we Włocławku pod sygnaturą I Ns 331/19 toczy się postępowanie z wniosku Stanisławy Jabłońskiej i Stanisława Jabłońskiego z udziałem Henryki Nowak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Lubraniec przy ul. Strażackiej 4, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 835, o powierzchni 0,0211 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili w sądzie i udowodnili swoje prawa własności do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33946129
drukuj ogłoszenie