Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział I Cywilny zawiadamia, żę pod sygn. akt I Ns 573/19 z wniosku PROTEGAT 1 toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Teresie Zarzeckiej

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33945977
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Białymstoku Wydział I Cywilny zawiadamia, że pod sygnaturą I Ns 573/19 z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Teresie Zarzeckiej, z domu Sobol, zmarłej 31.01.2017 r., ostatnio stale zamieszkałej w Białymstoku.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33945977
drukuj ogłoszenie