Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie Wydział I Cywilny toczy się sprawa syg. I Ns 842/18 o stwierdzenie nabycia spadku przez zasiedzenie przez posiadacza Jana Bogusława Frączka

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33946021
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Wydział I Cywilny toczy się sprawa sygn. I Ns 842/18 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie przez posiadacza Jana Bogusława Frączka udziału w wysokości 168/2742 części we własności nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 7, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00012756/9. Wzywa się wszystkich, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i wykazali własność, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33946021
drukuj ogłoszenie