Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie I NS 393/19 z wniosku Ewy Czuryło toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Józefie Guldowskim

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33946035
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 393/19 z wniosku Ewy Czuryło toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Józefie Guldowskim, synu Mikołaja i Feliksy, zmarłym dnia 21 stycznia 1977 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lublinie przy ul. B. Prusa 6. Wzywa się wszystkich spadkobierców, a szczególnie zstępnych nieżyjącej siostry zmarłego Marianny Dudzińskiej z domu Guldowskiej, zmarłej 28 grudnia 1973 roku, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku wchodzi m.in. udział w nieruchomości przy ul. B. Prusa 6.
33946035
drukuj ogłoszenie