Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, Wydziałem I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 1046/18 toczy się postępowanie z wniosku Rozalii Wójs o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości

małopolskie, Nowy sącz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33946200
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-300 Nowy sącz
Ulica
Dr Smolika
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, Wydziałem I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 1046/18 toczy się postępowanie z wniosku Rozalii Wójs o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości składającej się z działki ew. nr 405 o pow. 0,1723 ha, położonej w Nowym Sączu, obręb 123, powstałej z parcel gruntowych obj. KW NS1S/00011280/9 i LWH 80 Piątkowa.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych po Annie Szabli, Józefie Szabli, Adamie Wańczyku, Marii z Wilków Wańczykowej, Zofii Korzyma, Anieli Gajewskiej, Stanisławie Korzyma, Bartłomieju Uszko, Zofii Uszkowej, Stanisławie Bochenku, Piotrze Bochenku, Helenie Bochenek, Stanisławie Bochenku, s. Stanisława, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33946200
drukuj ogłoszenie