Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim za sygn. akt I Ns 45/19 toczy się postępowanie z wniosku Alicji Teresy Strzemińskiej o stwierdzenie nabycia zasiedzenia udziału w wysokości 3/5 części w prawie własności nieruchomości położonej w Hajnówce

podlaskie, Bielsk podlaski

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33946588
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIELSKU PODLASKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim za sygn. I Ns 45/19 toczy się postępowanie z wniosku Alicji Teresy Strzemińskiej z udziałem Michała Sitnika, Mariusza Strzemińskiego, Artura Ryszko, Sylweriusza Kicały, Ewy Mataniny, Rozalii Grabajło, Mirosława Ławniczaka i Krzysztofa Ławniczaka o stwierdzenie nabycia zasiedzenia udziału w wysokości 3/5 części w prawie własności nieruchomości położonej w Hajnówce, oznaczonej numerem geodezyjnym 1704, o
powierzchni 859 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/00006941/9. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym wypadku może zostać stwierdzone nabycie własności w drodze zasiedzenia.
33946588
drukuj ogłoszenie