Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Zofii Cieślak o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności zabudowanej nieruchomości położonej w Rzeszotrarach

mazowieckie, Rzeszotary

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33946626
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIERPCU

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Zofii Cieślak (sygn. akt I Ns 166/19) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawczynię własności zabudowanej nieruchomości położonej w Rzeszotarach-Zawadach gmina Rościszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr. 134/1, o powierzchni 0,1200 ha, oraz 134/2 o powierzchni 0,2500 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze PL1E/00011759/9. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.
33946626
drukuj ogłoszenie