Ogłoszenie

Obwieszczenie o zamiarze wszczęcia postępowania o zamiarze udostępnienia nieruchomości położonej w Skrzynkach i Ostrzeszowie.

wielkopolskie, Ostrzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33946694
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
63-500 Ostrzeszów
Ulica
Zamkowa 31
Osoba kontaktowa
POWIAT OSTRZESZOWSKI

SzczegółyOstrzeszów, dnia 6 sierpnia 2019 r.
GN.6821.5.2019
GN.6821.6.2019
OBWIESZCZENIE
o zamiarze wszczęcia postępowania
Na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018.2204 ze zm.) informuję, o zamiarze udostępnienia nieruchomości:
- położonej w Skrzynkach, gmina Grabów nad Prosną, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 507 jako nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, postępowanie prowadzone jest na wniosek firmy PINB H. Stradomski działającej na rzecz Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.
- położonej w Ostrzeszowie, gmina Ostrzeszów, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2325 jako nieruchomości
o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, postępowanie prowadzone jest na wniosek firmy Connect B. Pauś działającej na rzecz Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Starosta Ostrzeszowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia - pod rygorem pominięcia praw tych osób w postępowaniu o udostępnienie ww, nieruchomości.
Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31; 63-500 Ostrzeszów.
33946694
drukuj ogłoszenie