Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Barbary Borowskiej o otwarcie i ogłoszenie testamentu po zmarłym Czesławie Borowskim

mazowieckie, Sierpc

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33947005
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIERPCU

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Barbary Borowskiej, z udziałem Aleksandry Borowskiej, Gabrieli Borowskiej, Anny Borowskiej, Artura Borowskiego, Wiesława Borowskiego (sygn. akt I Ns 193/19) o otwarcie i ogłoszenie testamentu po zmarłym Czesławie Borowskim oraz o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w Malanowie Nowym w dniu 2 listopada 2017 roku Czesławie Borowskim, ostatnio stale zamieszkałym w Malanowie Nowym.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu.
33947005
drukuj ogłoszenie