Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Radomsku I Wydział Cywilny zawiadami, iż w sprawie o sygn. akt I Ns 318/19 toczy się postępwoanie z wniosku Asekuracja SP. z o.o. o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Renacie Pawlikowskiej

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33947192
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Radomsku I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt I Ns 318/19 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Renacie Pawlikowskiej z domu Szafrańskiej (córce Stanisława i Teresy z d. Wawrzyńczyk), zmarłej w dniu 2 marca 2016 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Gomunicach.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Ewy Pawlikowskiej, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33947192
drukuj ogłoszenie