Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 146/19 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Urbanka o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

mazowieckie, Ciechanów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33947425
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 146/19 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Urbanka o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Przedmiotem zasiedzenia jest zabudowana nieruchomość położona w Gogolach Wielkich, gmina Gołymin-Ośrodek, stanowiąca działkę oznaczoną numerem 34 o powierzchni 0,6234 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Stefana
Koczwarskiego lub jego zstępnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania
się niniejszego ogłoszenia stawili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do ww.
nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile
zostanie udowodnione.
33947425
drukuj ogłoszenie