Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przy ul. Krętej 6 w Puszczykowie.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33947494
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-179 Poznań
Ulica
Kamiennogórska 26
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ-GRUNWALD I JEŻYCE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział V Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt V Ns 1201/17 z wniosku Bożeny Tylińskiej o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 31.12.2000 r. własności nieruchomości przy ul. Krętej 6 w Puszczykowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 254/2, będącą częścią nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2P/00012977/7. Działka 254/2 znajduje się w posiadaniu wnioskodawczyni Bożeny Tylińskiej. Wzywa się zainteresowanych, w szczególności nieznanych spadkobierców Agnieszki Czajki, córki Agnieszki Tylińskiej i Andrzeja Tylińskiego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.
33947494
drukuj ogłoszenie