Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Płocku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Beaty Olszewskiej o stwierdzenie przez zasiedzenie własności nieruchomości

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33947571
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowy w Płocku - I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Beaty Olszewskiej o stwierdzenie nabycia przez ww. wnioskodawczynię przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Bielsku, obręb 0001 Bielsk, jednostka rejestrowa G.409, stanowiącej grunty orne, oznaczonej w wypisie z rejestru gruntów jako działka numer 53, o powierzchni 0,28 ha, dla której to nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku - I Wydział Cywilny i wykazali swoje prawo do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.
33947571
drukuj ogłoszenie