Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Idea Bank SA o stwierdzenie nabycia spadku po Lili Agacie Bieńkowskiej

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33947574
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły



OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Idea Bank S.A. w Warszawie sygn. akt I Ns 558/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Lili Agacie Bieńkowskiej, córce Szczepana i Haliny, zmarłej 5 marca 2016 r. w Płocku, ostatnio stale zamieszkałej w Płocku. Sąd wzywa wszystkich ewentualnych spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33947574
drukuj ogłoszenie