Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny, ogłasza, że z wniosku Urszuli Wawro toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Myślenicach

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33947687
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny, ogłasza, że z wniosku Urszuli Wawro, przy uczestnictwie: Zdzisława Uchacz, Bartosza Głowackiego, Andrzeja Dzieża, Bogusława Dzieża, Bogdana Bujas, Grzegorza Dzieża, Krzysztofa Dzieża, Zbigniewa Bujas, Zbigniewa Wójcik, Józefa Chęcińskiego, Gabriela Uchacz, Jerzego Podmokły, Jerzego Bujas, Jerzego Dzieża, Krzysztofa Chęcińskiego, Jarosława Chęcińskiego, Wiesława Durka, Marka Podmokły, Janusza Podmokły, Wiesława Wójcik, Marka Wójcik, Krzysztofa Uchacz, Krystyny Uchacz, Jarosława Dąbrowskiego, Kazimierza Uchacz, Marii Dzieża, Teresy Dąbrowskiej, Jana Uchacz, Tomasza Uchacz, Eleonory Mielec, Małgorzaty Rutowicz, Barbary Papierz, Małgorzaty Sroka, Heleny Uchacz, Jana Uchacz, Krzysztofa Uchacz, Mariana Uchacz, Ewy Niemiec, Anny Węgrzyn, Renaty Świerczyńskiej, Izabeli Wacławczyk, Jolanty Sztachetka, Iwony Pilch, Beaty Pilch, Anny Kutrzeba, Zofii Bihari, Danuty Polak, Barbary Mysza, Nikoletty Mikoś, Marii Mazurek, Katarine Elisabeth Kasper, Mariana Uchacz, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Myślenicach, obręb ewidencyjny 0003, Myślenice 3, utworzonej z działek o numerach: 1234/1, utworzonej z pb 276/2, obj. LWH nr 215 oraz działki 1235, odpowiadającej pgr 2290/1, obj. LWH nr 238, dla których jako właściciele wyszczególnieni są:
w LWH 215: Maryja z Kęsków Uchaczowa, Marja z Kęsków Uchaczowa, Emilja z Uchaczów Święchowa, Aniela Uchacz, Eugenjusz Uchacz, Tadeusz Uchacz, Marja z Uchaczów Hęcińska, Karol Uchacz, Ludwika z Uchaczów Dzieżowa, małol. Władysław Uchacz, małoł. Kazimiera Steindel, małol. Edward Steindel, Aniela z Uchaczów Durkowa, Marja z Uchaczów Chęcińska, Kazimiera ze Steindlów Wójcikowa,
w LWH 238: Maryja z Kęsków Uchaczowa, Emilja z Uchaczów Święchowa, Aniela Uchacz, Eugenjusz Uchacz, Tadeusz Uchacz, Marja z Uchaczów Hęcińska, Karol Uchacz, Ludwika z Uchaczów Dzieżowa, małol. Władysław Uchacz, Kazimiera Steindel, Edward Steindel, Aniela z Uchaczów Durkowa, Marja z Uchaczów Chęcińska, małol. Kazimiera Steindel, małol. Edward Steindel, Kazimiera ze Steindlów Wójcikowa.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych ww. osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie z ich pominięciem, o ile zostanie udowodnione.
33947687
drukuj ogłoszenie