Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Długiej

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33947808
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Mikołaja Gajewskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości.
Przedmiotem postępowania jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Karola Bilińskiego (syna Mariana i Izabeli) położona w miejscowości Inowrocław przy ulicy Długiej, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 14/6 i 14/7 o powierzchni 3.6563 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00008943/2 znajdująca się w posiadaniu wnioskodawcy Mikołaja Gajewskiego.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33947808
drukuj ogłoszenie