Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Opatowie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Cieszycy Dolnej, gmina Tarłów, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie składającej się z działek o nr ewidencyjnym 367, 368, 376. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie trzech miesięcy licząć od dnia ukazania się ogłoszenia wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości

świętokrzyskie, Opatów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33947873
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-500 Opatów
Ulica
Pl. Obrońców Pokoju 18
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OPATOWIE WYDZIAL I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE SĄDOWE
Przed Sądem Rejonowym w Opatowie IWydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 456/18 toczy się postępowanie z wniosku Urszuli Curyło o zasiedzenie nieruchomości położonej w Cieszycy Dolnej, gmina Tarłów, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie składającej się z działek o nr ewidencyjnym 367, 368, 376 o łącznej powierzchni 2,6300 ha stanowiącej grunty orne, sady i grunty rolne zabudowane, zapisanej w ewidencji na rzecz Jana Lucjana Curyło jako posiadacza samoistnego.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Honoraty Gałęzowskiej i Andrzeja Gałęzowskiego, aby w terminie trzech miesięcy licząc od dnia ukazania się ogłoszenia wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi o zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33947873
drukuj ogłoszenie