Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Żarkach - sygn.akt I Ns 101/19

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33948028
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły"W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I Ns 101/19 toczy się postępowanie z wniosku Mirosława Nędzy o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Żarkach składającej się z działki numer 2582/2 o powierzchni 0,0557 ha, nie mającej założonej księgi wieczystej a objętej wykazem hipotecznym lwh 62 gm. kat. Żarki. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Antoniny Bogacz, Józefa Bogacza, Marcina Bogacza i Tekli Bogacz, Stefani Bogacz (nazwisko rodowe Świerczyńska) hipotecznych współwłaścicieli wyżej opisanej nieruchomości, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. sądu i wykazali swe prawa, bowiem w przeciwnym przypadku sąd stwierdzi nabycie wyżej wymienionych nieruchomości przez zasiedzenie, jeśli zostanie przez wnioskodawcę udowodnione".
33948028
drukuj ogłoszenie