Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości, położonej w m. Samsieczynek 19

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33948254
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółySąd Rejonowy w Nakle nad Notecią podaje do publicznej wiadomości, iż toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Urszuli Skaji z udziałem Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Łukasza Skaji o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości - budynku mieszkalnego stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, położonego w m. Samsieczynek 19, jednostce ewidencyjnej 041002_5 Mrocza, obrębie nr 15 Samsieczynek, znajdującej się w posiadaniu Urszuli Skaji, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1N/00002430/6. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33948254
drukuj ogłoszenie