Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Młoszowej, gm. Trzebinia - sygn. akt I Ns 874/18

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33948337
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 874/18
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie - I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą akt I Ns 874/18 sprawa z wniosku Bożeny Adamczyk o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Młoszowej, gm. Trzebinia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 431/1, obręb Młoszowa, figurującej w wykazie hipotecznym LWH 72 gm. kat. Młoszowa, który utracił moc prawną. Własność tej nieruchomości w przedmiotowym wykazie wpisana jest na rzecz: Anny Szklarczykówny, córki Jana - na podstawie kontraktów darowizn z 8 sierpnia 1898 roku Lr. 9829; Heleny Głogowskiej po Franciszku - na mocy dekretu przyznania spadku A. 539/26; Agnieszki Głogowskiej po Franciszku, Jana Głogowskiego po Franciszku, Franciszka Głogowskiego po Franciszku, Marji Głogowskiej po Franciszku, Józefa Głogowskiego po Franciszku, Heleny Głogowskiej po Franciszku - na mocy dekretu przyznania spadku z 22 października 1927 roku A. 462/27; Franciszki z Mazurów Piórkowej/Jędrzejczykowej/Głogowskiej, Agnieszki z Głogowskich Piwowarczykowej, Franciszka Głogowskiego syna Franciszka, Marii Głogowskiej córki Franciszka, Heleny Głogowskiej córki Franciszka Janiny Głogowskiej córki Franciszka na podstawie dekretu przyznania spadku z 23 czerwca 1937 roku, A 746/37 (P. 108.37). W ewidencji gruntów i budynków jako właściciela w/w nieruchomości ujawniono Władysławę Feliksik, córkę Władysława i Jadwigi.
Do udziału w sprawie Sąd wzywa zainteresowanych, w tym spadkobierców lub dalszych spadkobierców wymienionych osób.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i wykazali prawo własności do wymienionej nieruchomości i wskazali adres zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33948337
drukuj ogłoszenie