Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postepowanie o stwierdzenie zasiedzenia prawa własnosci nieruchomości poł. w Ochotnicy Górnej - sygn. akt I Ns 736/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33948873
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 736/19 toczy się postępowanie z wniosku Dominika Lewoniec o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 1 października 2013 roku prawa własności nieruchomości, składającej się z działki ewid. nr 7992/11 o pow. 0,0136 ha, poł. w Ochotnicy Górnej, powstałej z podziału działki ewid. nr 7992/6 o pow. 0,0312 ha, poł. w Ochotnicy Górnej, odpowiadającej p.gr.l.kat. 7992/11 z LWH 1096 cd KW 28119; działki ewid. nr 6753/19 o pow. 0,0031 ha, poł. w Ochotnicy Górnej, powstałej z podziału działki ewid. nr 6753/8 o pow. 0,4496 ha, poł. w Ochotnicy Górnej, odpowiadającej p.gr.l.kat. 6753/6 z LWH 1354.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. obj. wnioskiem, a zwłaszcza Józefa Lach, Stefanię Lach, Józefa Duduś, Józefa Sołtyś, Władysława Brzeczek, Stanisława Brzeczek, Józefa Jagiełę, Katarzynę Jagiełę, Franciszka Jagiełę, Annę Jagiełę, Stefanię Brzeczek, Zofię Brzeczek, Marię Barnaś, Piotra Barnaś, Rozalię Białą, Karolinę Tomaśko, Katarzynę Barnaś, Katarzynę Myśliwiec, Antoninę Brzeczek, Annę Królczyk, Józefa Królczyk bądź następców prawnych po wyżej wymienionych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i udowodniły swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33948873
drukuj ogłoszenie