Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, położonej w Inowrocławiu

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33949724
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu toczy się postępowanie z wniosku Miasta Inowrocław o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
Przedmiotem postępowania jest nieruchomość stanowiąca własność Aliny Tatarkiewicz, Bronisława Tatarkiewicz, Jana Tatarkiewicz, Wiesława Tatarkiewicz, Zofii Tatarkiewicz, położona w Inowrocławiu , oznaczona jako działka 97/4 o powierzchni 0,0515 ha i działka 98/4 o powierzchni 0,0013 ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi Kw nr T35K1429 w obrębie ewidencyjnym nr 0003, znajdująca się w posiadaniu Miasta Inowrocław.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33949724
drukuj ogłoszenie