Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Białysmtoku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 191/18 Są zezwolił wnioskodawcy Województwu Podlaskiemu - Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 178,60 zł

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33949657
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Białymstoku I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 191/18 Sąd zezwolił wnioskodawcy Województwu Podlaskiemu - Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 178,60 zł (sto siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy) jako wierzytelności z tytułu odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 21 listopada 2017 r. z tytułu wygaśnięcia praw rzeczowych przysługujących uczestnikowi postępowania Andrzejowi Tyborowskiemu do nieruchomości położonych w obrębie Nowodworce, gm. Wasilków, oznaczonych numerami geodezyjnymi 1684/15 i 1884/6la, z zastrzeżeniem, że powyższa kwota ma zostać wypłacona Andrzejowi Tyborowskiemu , po złożeniu przez niego wniosku o dokonanie wypłaty wymienionej kwoty z depozytu sądowego. Sąd wzywa do odbioru depozytu.
33949657
drukuj ogłoszenie