Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk Franciszka Zawadzkiego, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej ofery wchodzącej w skład masy upadłości, wierzytelności w stosunku do Katowickiego Przedsiębiorstwa Budrus SA

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33950050
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
BEATA PYTKA-SOCHAL

Szczegóły" Syndyk Franciszka Zawadzkiego, osoby fizycznej nieprowadządzej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzącej w skład masy upadłości, wierzytelności w stosunku do Katowickiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Montazowego BUDRUS S.A. z siedzibą w Katowicach ( obecnie Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie) w wysokości 39 019,87 zł., wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 czerwca 2012 r. ( sygn. akt: VII P 1297/11) , za kwotę nie niższą niż 500,00 zł. ( słownie: pięćset złotych) Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją "Oferta przetargowa na zakup wierzytelności", pod adresem :
Biuro Syndyka, ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin, w terminie do 4 października 2019 r ( liczy się data wpływu do biura syndyka) . Szczegóły oferty dostępne są w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 9B od 9.00 do13.00 (tel: 798 791 056). ".
33950050
drukuj ogłoszenie