Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Marii Gramiak - sygn. akt I Ns 38/19/P

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33949815
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, że w sprawie o sygn. akt I Ns 38/19/P z wniosku Gminy Miejskiej Kraków przy uczestnictwie Michała Gramiaka, Pawła Gramiaka, Tadeusza Bochenka, Romana Gramiaka toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej w dniu 4 października 2017 r. w Krakowie Barbarze Marii Gramiak (z domu Panek), córce Mariana i Irmagardy, ur. 1.11.1954 r. w Gorzowie Śląskim, przed śmiercią zamieszkałej przy ul. Okólnej 9/16 w Krakowie.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33949815
drukuj ogłoszenie