Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości połozonej w Lipnicy Wielkiej - sygn. akt I Ns 1762/18

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33949819
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 1762/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Poznania oraz Miasta Poznań o stwierdzenie zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w Lipnicy Wielkiej, oznaczonej jako dz. ewid. nr 1912 o pow. 0,6655 ha, która odpowiada p.gr.l.kat. 1072/15, Lwh brak (w trakcie prowadzonego scalania gruntów: obręb Lipnica Wielka, działka nr 801 o pow. 0,6155 ha), dla której nie jest aktualnie prowadzona księga wieczysta, znana jako "Schronisko Babiogórskie", "Górska Przystań", "Przywarówka".
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. objętej wnioskiem, a zwłaszcza następców prawnych Jana Węgrzyna i Jana Kubisiaka przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33949819
drukuj ogłoszenie