Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości poł. w Nowym Targu - sygn. akt I Ns 1772/18

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33949822
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 1772/18 toczy się postępowanie z wniosku Eugeniusza Czeladzińskiego o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 1 stycznia 2005 roku na rzecz Eugeniusza Czeladzińskiego i Marii Czeladzińskiej na prawach wspólności małżeńskiej nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1513/2 o pow. 0,0350 ha poł. w Nowym Targu, powstałą z p. gr. I. kat. 1594/7, lwh 2761 u.m.p.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. obj. wnioskiem, a w szczególności spadkobierców po Michalinie Szopińskiej i Wincentym Szopińskim, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33949822
drukuj ogłoszenie