Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości połozonej w Orawce - sygn. akt I Ns 25/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33949848
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 25/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Jabłonka o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Orawce, oznaczonej jako działka ewid. 2506 (która odpowiada pgr.l.kat. 2506) objętej KW nr NS1T/00007861/6) o pow. 0,7102 ha.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działek objętych wnioskiem, a zwłaszcza następców prawnych po Marii Tomala, Alojzym Fifańskim, Andrzeju Szczęśniaku, Karolinie Zachora, Karolu Tomali i Joannie Kadłubek, przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i udowodniły swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33949848
drukuj ogłoszenie