Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w sprawie z wniosku Jana Biazika z udziałem Tadeusza Bińczyka i innych o nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 65/2

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33951024
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w sprawie z wniosku Jana Biazika z udziałem Tadeusza Bińczyka, Iwony Woźniak, Ewy Sowy, Stanisława Krasonia, Stanisławy Dymus, Ireny Biazik i Zofii Biazik o nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr: 65/2 o pow. 1,3240 ha, położoną w obrębie 0044 miasto Piotrków Trybunalski, w powiecie miasto Piotrków Trybunalski, w woj. łódzkim, dla której nie jest prowadzona KW, objętej AWZ ON 4511-3027/74 z dnia 29.04.1974 r. na rzecz małżonków Juliana i Janiny Biazik - wówczas jako działka nr 91 o pow. 1,39 ha położona we wsi Kargał Las, którego część obrębu została następnie przyłączona do terenu miasta Piotrków Trybunalski - toczy się postępowanie pod sygn. akt I Ns 536/19, o którym Sąd zawiadamia i jednocześnie wzywa do udziału w charakterze uczestników potencjalnych zainteresowanych, w tym szczególnie spadkobierców - następców prawnych zmarłego Józefa Biazika - syna Juliana i Janiny z d. Daleszczyk, którzy mogą zgłosić udział w sprawie i wykazać swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięci przy rozpoznawaniu sprawy.
33951024
drukuj ogłoszenie