Ogłoszenie

Przed Sądem rejonowym w Suwałkach I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 240/19 z wniosku ZUS Oddział Białystok o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Maciejczuk

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33951035
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

SzczegółySąd Rejonowy w Suwałkach
I Wydział Cywilny
16-400 Suwałki Waryńskiego 45
Dnia 18 września 2019 r.
Sygn. akt. I Ns 240/19
O G Ł O S Z E N I E
Przed Sądem Rejonowym w Suwałkach I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I.Ns.240/19 z wniosku ZUS Oddział w Białymstoku Inspektorat w Suwałkach o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Maciejczuk, nazwisko rodowe Rzepniewska, córce Władysława i Zofii, ur. 26.07.1944 r. w Hawryłkach, ostatnio stale zamieszkałej w Suwałkach, zmarłej dnia 08.08.2018 r. w Suwałkach. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33951035
drukuj ogłoszenie