Ogłoszenie

Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157207
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Częstochowa, 19.09.2019 r.
GN.6853.84.2019.MK
GN.6853.98.2019.MK

 

Informacja o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu
korzystania z nieruchomości

Starosta Częstochowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przepisem art. 114 ust. 3 i ust. 4, w związku z art. 124 ust.1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018,poz. 2204 z późn. zm.)

zawiadamia

o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, w trybie przepisu art. 124 ust. 1 i 2, w związku z przepisem art. 124a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), sposobu korzystania z:

- części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w rozumieniu przepisu art. 113 ust. 6 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami), oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 269, położonej w obrębie Słowik, gm. Poczesna, poprzez udzielenie zezwolenia Gminie Poczesna na założenie i przeprowadzenie na tej nieruchomości odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej służącej do transportowania ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków,

- części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w rozumieniu przepisu art. 113 ust. 6 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami), oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 1098, położonej w obrębie Wrzosowa, gm. Poczesna, poprzez udzielenie zezwolenia Gminie Poczesnana założenie i przeprowadzenie na tej nieruchomości odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej służącej do transportowania ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków oraz dwóch odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej służących do transportowania ścieków sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacyjnej.

 

        Powyższe realizowane będzie w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Słowik, Korwinów, Nowa Wieś część Poczesnej i część
Wrzosowej ".

        Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości proszone są o zgłoszenie się, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości, do siedziby Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, ul. Sobieskiego 9, I piętro, pokój nr 104 (tel. 34 3229189).

        W myśl przepisu art. 114 ust. 4 w/cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, Starosta Częstochowski będzie mógł wszcząć postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka269 położonej w obrębie Słowik, gm. Poczesnaoraz postępowanie
w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka 1098 położonej w obrębie Wrzosowa, gm. Poczesna.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: