Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego we Włocławku o stwierdzenie nabycia spadku po Jolancie Lipińskiej

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33950956
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się sprawa z wniosku Gminy Brześć
Kujawski oznaczona sygnaturą I Ns 160/19 o stwierdzenie nabycia spadku po Jolancie
Lipińskiej, córce Ryszarda i Genowefy, zmarłej w dniu 24.10.200l r. w miejscowości
Wieniec, ostatnio na stałe zamieszkałej w Brześciu Kujawskim. Sąd wzywa wszystkich
zainteresowanych, w szczególności ewentualne dzieci brata spadkodawczyni - Waldemara
Lipińskiego oraz krewnych rodziców spadkodawczyni - Ryszarda Lipińskiego i Genowefy Lipińskiej z domu Podlewskiej, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33950956
drukuj ogłoszenie