Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własnoći nieruchomości polozonej w Nowym Sączu - sygn. akt I Ns 334/18

małopolskie, Nowy sącz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33951438
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-300 Nowy sącz
Ulica
Smolika
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu, Wydziałem I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 334/18 toczy się postępowanie z wniosku Elżbiety Dziedziny o stwierdzenie nabycia na rzecz Elżbiety Dziedziny przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Nowym Sączu składającej się z działki ewidencyjnej nr 50 obr. 86 o pow. 0,0526 ha objętej KW nr NS1S/00042968/2.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych po Januszu Teodorze Tymińskim - aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33951438
drukuj ogłoszenie