Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Rabce Zdroju - sygn. akt I Ns 363/18

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33951455
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 363/18 toczy się postępowanie z wniosku Piotra Chorąży o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju, stanowiącej działki ewid. nr: 598 powstałej z p.gr.l.kat. 990/3 i 989/8, obj. Iwh 27 cd. Kw NS2L/00011971/1; 611 powstałej z p.gr.l.kat. 981/2, obj. Iwh 27 cd. Kw NS2L/00011971/1; 619 powstałej z p.gr.l.kat. 986/4 i 989/9, obj. Iwh 27 cd. Kw NS2L/00011971/1; 628 powstałej z p.gr.l.kat. 993/31 i 994/3, obj. Iwh 27 cd. NS2L/00011971/1; 641 powstałej z p.gr.l.kat. 993/30, obj. Iwh 27 cd. Kw NS2L/00011971/1; 655 powstałej z p.gr.l.kat. 993/65, obj. Iwh 27 cd. Kw NS2L/00011971/1; 660 powstałej z p.gr.l.kat. 993/34 i 939/2, obj. Iwh 27 cd. Kw NS2L/00011971/1; 670 powstałej z p.gr.l.kat. 993/27 i 942/2, obj. Iwh 27 cd. Kw NS2L/00011971/1; 672 powstałej z p.gr.l.kat. 993/25 i 941/2, obj. Iwh 27 cd. Kw NS2L/00011971/1; 679 powstałej z p.gr.l.kat. 993/29, obj. Iwh 27 cd. Kw NS2L/00011971/1; 1310 powstałej z p.gr.l.kat. 904/2, obj. Iwh 28 u.m.p.; 1315 powstałej z p.gr.l.kat. 902/1, obj. Iwh 28 u.m.p.; 1326 powstałej z p.gr.l.kat. 898/2, obj. Iwh 28 u.m.p.; 1577 powstałej z części p.gr.l.kat. 815, obj. Iwh 28 u.m.p.; 1593 powstałej z części p.gr.l.kat. 799, obj. Iwh 28 u.m.p; 1584 powstałej z p.gr.l.kat. 794/1, obj. Kw NS2L/00011970/4, o łącznej powierzchni 2,2339 ha.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. obj. wnioskiem, a zwłaszcza Józefa Bala, Franciszka Bala, Barbarę Bala, Annę Bala, Mariannę Balową, Barbarę Balową, Ludwika Antosz, Anielę Antoszową, Marię Karkulankę, Magdalenę Huzarową, Jędrzeja Karkula, bądź następców prawnych po wyżej wymienionych osobach, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33951455
drukuj ogłoszenie