Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości połozonej w Krakowie - sygn. akt VI Ns 127/19/S

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33951490
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VI Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie VI Ns 127/19/S z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa przy uczestnictwie Gminy Miejskiej Kraków, kuratora spadku nieobjętego po Chaimie Freylichu, Menasche Freylichu, Izraelu vel Srulu Fischelu Karmel, Racheli Lei Karmel - Marleny Piechnik o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Skarb Państwa z dniem 1 stycznia 1979 r. własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Józefa 17, tj. działki nr 12 o pow. 0,910 ha, obręb 15, jedn. ewid. Kraków Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00007019/0.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali przysługujące im prawo własności tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może dojść do stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33951490
drukuj ogłoszenie