Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 264/18 toczy się postępowanie z wniosku Józega Pietrzaka o stwierdzenie nabycia przaez zasiedzenie włąsności nieruchomości

łódzkie, Ciechanów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33951727
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 264/18 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Pietrzaka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości przez zasiedzenie. Przedmiotem zasiedzenia jest niezabudowana nieruchomość położona w Ciechanowie, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej 140201_1 Ciechanów-m obręb 0040 Śmiecin numerami 882/2 o powierzchni 0,0700 ha oraz 951 o powierzchni 0,0115 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, stawili się do tut. Sądu i wykazali swe prawa do w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
Sędzia Mariola Kowalska
33951727
drukuj ogłoszenie