Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków w VI Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Sepołowicz, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33951866
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-525 Wrocław
Ulica
Joannitów 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - KRZYKÓW VI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu w VI Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt VI Ns 443/17 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości, ul. Borowska 189D we Wrocławiu, o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Sepołowicz, zmarłej w dniu 24.09.2013 r. we Wrocławiu, ostatnio stałe zamieszkałej we Wrocławiu.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33951866
drukuj ogłoszenie