Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, Wydział I Cywilny zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie sygn. I Ns 320/18 z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Łodzi o uznanie za zmarłych:

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33951773
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-WIDZEWA W ŁODZI

SzczegółySygn. akt I Ns 320/18
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, Wydział I Cywilny zawiadamia
o wszczęciu postępowania w sprawie o sygn. akt I Ns 320/18 z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Łodzi o uznanie za zmarłych Idy Szmidke/Schmidke z domu Kadler, córki Adama i Doroty z domu Gettich/Hettig, urodzonej dnia
24 kwietnia / 6 maja 1890 roku w Eufeminowie, ostatnio zamieszkałej
w Andrzejowie oraz Roberta Szmitke/Schmidke/Szmidke, syna Iwana Jana
i Emmy z domu Arnolt/Arnhold, urodzonego dnia 25 sierpnia / 6 września 1883 roku w miejscowości Nery, ostatnio zamieszkałego w Andrzejowie.
Sąd wzywa powyższe osoby, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia, zgłosiły się do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 56, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać uznani za zmarłych.
Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o Idzie Szmidke/Schmidke i Robercie Szmithe/Schmidke/Szmidke, aby w terminie
3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia przekazały je Sądowi Rejonowemu dla Łodzi - Widzewa w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 56.
33951773
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: