Ogłoszenie

Sąd Rejonwy dla Warszawy Śródmieście zezwolił Miastu Stołecznemu Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 69.457,00

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33952183
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
04-401 Warszawa
Ulica
Al. Gen. Antoniego Chruściela 26
Osoba kontaktowa
URZĄD DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY

SzczegółySygn. akt I Ns 627/18
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I Ns 627/18 z wniosku Miasta Stołecznego Warszawy o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, postanowieniem z dnia 03 lipca 2019 roku, zezwolił Miastu Stołecznemu Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 69.457,00 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem, 00/100) złotych tytułem odszkodowania za nieruchomość o powierzchni 618 m2 oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 62/4, 121, 122, 123/3 z obrębu 3-07-04, położonej w Warszawie przy ul. Szerokiej, której własność nabyło m. st. Warszawa na podstawie decyzji Starosty Piaseczyńskiego nr 136/ 2018, z dnia 11 czerwca 2018 r. o nabyciu własności nieruchomości, która stała się ostateczna w dniu 19 lipca 2018 roku, z zastrzeżeniem, że wypłaty może dokonać osoba, która przedstawi dokumenty potwierdzające jej tytuł własności na dzień, w którym decyzja Starosty Piaseczyńskiego nr 136/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku o nabyciu własności nieruchomości stała się ostateczna, tj. na dzień 19 lipca 2018 roku.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia
w Warszawie
33952183
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: