Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Grojcu - sygn. akt I Ns 433/19

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33952265
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły"W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I Ns 433/19 toczy się postępowanie z wniosku Stanisława Lasonia i Marii Lasoń o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości składającej części działki ewidencyjnej numer 837 położonej w Grojcu odpowiadającej dawnym parcelom pb 281 o powierzchni 0,0055 ha i 1378/3 o powierzchni 0,0207 ha, nie mających założonej księgi wieczystej a objętej wykazem hipotecznym lwh 1 gm. kat. Grojec, które uległ zniszczeniu. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. sądu i wykazali swe prawa, bowiem w przeciwnym przypadku sąd stwierdzi nabycie wyżej wymienionych nieruchomości przez zasiedzenie, jeśli zostanie przez wnioskodawcę udowodnione".
33952265
drukuj ogłoszenie