Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie I NS 453/19 z wniosku Krystyny Durakiewicz i Tomasza Durakiewicza toczy się postępowanie o zasiedzenie z dniam 22 czerwca 1976 nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów pod numerem 59/6 położonej w Lublinie Sławin Helenów

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33952218
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 453/19 z wniosku Krystyny Durakiewicz i Tomasza Durakiewicza toczy się postępowanie o zasiedzenie z dniem 22 czerwca 1976 roku przez Lucjana Miketta, Joannę Miketta, małżonków Jerzego Durakiewicza i Krystynę Durakiewicz, udziału Tadeusza Kaziewicza w nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów pod numerem 59/6 o powierzchni 0,0414 ha, położonej w Lublinie obręb 066301-1.0033 Sławin Helenów, przejętej pod drogę gminną - ul. Podchorążych w Lublinie, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie w X Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00335214/8, gdzie jako właściciel wskazana jest aktualnie Gmina Lublin. Wzywa się wszystkich roszczących sobie prawa do nieruchomości, zwłaszcza następców prawnych Tadeusza Kaziewicza, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali własność, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33952218
drukuj ogłoszenie