Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie I Wydział Cywilna ogłasza, iż proadzi na sygn. akt I Ns 2955/16 postępowanie z wniosku Zofii Suszek i Mariana Suszka o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Rybczewice Drugie obręb 0009 Rybczewice

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33952251
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku I Wydział Cywilny ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 2955/16 postępowanie z wniosku Zofii Suszek i Mariana Suszka o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Rybczewice Drugie (obręb 0009 Rybczewice), gm. Rybczewice, powiat świdnicki, województwo lubelskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2112/4 i 2112/5 obszaru 0,14 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców formalnych właścicieli tej nieruchomości Ludwika Pawelca i Genowefy Pawelec z domu Wieczorek, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swe prawa do opisanej wyżej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono wykazane przez wnioskodawców.
33952251
drukuj ogłoszenie