Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku II Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie dot. Artura Chwiałkowskiego o terminie rozprawy

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33952256
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

Szczegóły"Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku II Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie dot. Artura Chwiałkowskiego sygn. akt II K 512/16 (PR Ds. 1088/2015) oskarżonego o czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i in., o terminie rozprawy która odbędzie się w dniu 19 listopada 2019r. o godz. 11:00, sala III w Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. K. S. Wyszyńskiego 18, w którym pokrzywdzeni mają prawo uczestniczyć".
33952256
drukuj ogłoszenie