Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Żywcu toczy się sprawa z wniosku Gminy Ujsoły o stwierdzenie nabycia spadku

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
157253
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE


Przed Sądem Rejonowym w Żywcu pod sygnaturą I Ns 690/19 toczy się sprawa z wniosku Gminy Ujsoły o stwierdzenie nabycia spadku po:

1. Wiktorii Bednarz z domu Juraszek c. Marcina i Rozalii, zmarłej w dniu 22 lipca 1971r. w Ujsołach i tam ostatnio na stałe zamieszkałej, urodzonej w dniu 4 września 1918r. w Ujsołach,

2. Michale Bednarz s. Wawrzyńca i Marii, zmarłym w dniu 18 marca 1976 r. w Żywcu, ostatnio na stałe zamieszkałym w Ujsołach, urodzonym w dniu 29 września 1901 r. w Ujsołach,

3. Józefie Bednarz s. Michała i Wiktorii, zmarłym w dniu 9 grudnia 1993 r. w Ujsołach i tam ostatnio na stałe zamieszkałym, urodzonym w dniu 4 lutego 1952r. w Ujsołach,

4. Tadeuszu Bednarz s. Michała i Wiktorii, zmarłym w dniu 25 listopada 2012 r. w Wilkowicach, ostatnio na stałe zamieszkałym w Ujsołach, urodzonym w dniu 1 października 1955r. w Ujsołach.


W skład spadku po wymienionych wyżej spadkodawcach wchodzi samoistne posiadanie położonych w Ujsołach działek nr 488, 670, 2382/2, 2391, 2395, 2490, 2504, 2512, 2519, 2645, 2646/2, 2652, 2671/2, 2700, 2709, 2739, 9080, 9082, 9197 o łącznej powierzchni 1,3241 ha, wraz z budynkiem oznaczonym numerem Ujsoły, ul. Mostowa 8.


Sąd wzywa spadkobierców wymienionych wyżej spadkodawców, a w szczególności zstępnych dziadków Tadeusza Bednarz - Wawrzyńca Bednarz i Marii Bednarz z domu Surej oraz Marcina Juraszek i Rozalii Juraszek z domu Wolnej - aby zgłosili się w terminie trzech miesięcy od daty dokonania ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie