Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łdzi - Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt II ns 438/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia sapdku po Sabinie Gabara z domu Kmin

łódzkie, Konstantynów łódzki

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33953076
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PABIANICACH

SzczegółySygn. akt II Ns 438/19
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż
w sprawie o sygnaturze akt II Ns 438/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Sabinie Gabara z domu Kmin, córce Władysława
i Anny, zmarłej w dniu 15 kwietnia 2018 roku w Łodzi, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łodzi. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu
3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
33953076
drukuj ogłoszenie