Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Radziejowie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości połozonej w miejscowości Dębołęka 23, gmina Piotrków Kujawski

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33953007
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Radziejowie - I Wydziałem Cywilnym
toczy się postępowanie z wniosku Janusza Zdzisława Michałek, oznaczone sygn. akt I Ns 113/19 o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Dębołęka 23, gmina Piotrków Kujawski, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 214/1 o powierzchni 1,14 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie - IV Wydziale Ksiąg Wieczystych nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w niej i wykazali swe prawa do ww. nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi ich zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku, o ile zostanie ono udowodnione.
33953007
drukuj ogłoszenie