Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach pod sygn. akt I Ns 423/18 toczy się postępowanie z wniosku Janiny Latosiewicz o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawców w drodze zasiedzenia współwasności nieruchomoci będącej w ich posaidaniu

łódzkie, Pabianice

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33953268
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PABIANICACH

SzczegółySygn. akt I Ns 423/18
Ogłoszenie
"Przed Sądem Rejonowym w Pabianicach, pod sygn. akt I Ns 423/18, toczy się postępowanie z wniosku Janiny Latosiewicz, Anny Latosiewicz i Tomasza Latosiewicza o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawców w drodze zasiedzenia udziału służącego ongiś Janinie Kornackiej we współwłasności - będącej w ich posiadaniu - nieruchomości położonej
w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Bocznej 36, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1P/00017883/2. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy
od opublikowania ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości,
gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie."
33953268
drukuj ogłoszenie