Ogłoszenie

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomosci połozonej w Szczawnicy - sygn.akt I Ns 104/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33952719
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 104/19 toczy się postępowanie z wniosku Wiktorii Malinowskiej w przedmiocie
stwierdzenia, że Wiktoria Malinowska nabyła w drodze zasiedzenia z dniem 15 sierpnia 2018 roku udział w wysokości 1/2 w miejsce Marii Stenzel,
c. Antoniny i Józefa, w nieruchomości położonej w Szczawnicy, składającej się z działki ewid. nr 1272 o powierzchni 0,1199 ha, jedn. ewid. Szczawnica Miasto, objętej KW nr NS1T/00011227/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. objętej wnioskiem, a w szczególności Marię Stenzel bądź jej następców prawnych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi o nabyciu nieruchomości na rzecz wnioskodawczyni, o ile zostanie ono udowodnione.
33952719
drukuj ogłoszenie