Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Bolesławie Żelaznym - sygn. akt I Ns 115/19/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33952723
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 115/19/K toczy się sprawa z wniosku Zbigniewa Turleja
o stwierdzenie nabycia spadku po Bolesławie Żelaznym.
Spadkodawca Bolesław Żelazny, syn Stanisława i Stanisławy z domu Czepiel, urodzony dnia 19 kwietnia 1966 roku w Rybniku, a ostatnio zamieszkały w Rybniku przy ul. Kadetów 1D/6, 44-253 Rybnik, zmarł w dniu 16 października 2014 roku w Madrycie (Hiszpania).
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33952723
drukuj ogłoszenie