Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 148/18 toczy się z wniosku Władysława Zająca postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości działki nr 594 położoenj w Dominowei

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33953509
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 148/18
toczy się z wniosku Władysława Zająca
postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości - działki nr 594 o powierzchni 0,18 ha, położonej w Dominowie, gmina Głusk, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności zaś pierwotnych właścicieli nieruchomości objętej wnioskiem, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali własność, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33953509
drukuj ogłoszenie